Information

Maud Jansson

  • 1950.07.16 - 2024.05.11

Till minne av Maud

Tack för allt gott som Du oss givit Din rena kärlek till oss envar Här har så tomt och öde blivit Ditt goda minne lever kvar.

Annonser för Maud Jansson

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Annonsbladet Dalarna (Numer Lokalt i Dalarna)
2024-06-23