Information

Monika Boberg

  • 1949.07.31 - 2023.05.26

Vår kära

Ett ljus lyser över min väg i dag och när jag går i riktning mot kärlek och godhet. Ett steg i taget för mig exakt dit jag behöver komma. Mitt hjärta är fullt av tacksamhet. Jag är fri att uppleva denna dag till hundra procent och följa min andliga väg.

Annonser för Monika Boberg

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Annonsbladet Dalarna (Numer Lokalt i Dalarna)
2023-06-04