Information

Monika Boberg

  • 1949.07.31 - 2023.05.26

Vår kära

Ett ljus lyser över min väg i dag och när jag går i riktning mot kärlek och godhet. Ett steg i taget för mig exakt dit jag behöver komma. Mitt hjärta är fullt av tacksamhet. Jag är fri att uppleva denna dag till hundra procent och följa min andliga väg.

Vi vill bara göra dig uppmärksam på att begravningen ägt rum. Du kan fortfarande lämna en minnesgåva, men tänk på att du kan behöva förmedla gåvobladet till anhöriga själv.


Gåvomottagare:


Belopp:
Gåvobeloppet framkommer ej på minnesbladet.

Varav 7,38% i drift och administration.Läs mer


Betalarens kontaktinformation (namn på givare fylls i på nästa steg):

Genom att gå vidare godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Adstates integritetspolicy.